Vrije Gereformeerde Kerk Wolvega

Kerkblad "De Fakkel"

Redactie: M. Vrijhof-Ruiter
Kallenkoterallee 77
8331 AB Steenwijk
tel. 0521 512677

Verschijnt maandelijks

Kopy voor de 20e van de maand inleveren:
digitaal naar:

m.e.vrijhof@gmail.com