Vrije Gereformeerde Kerk Wolvega

Preekrooster


15 december9.30ds. J. Schaeffer
22 december17.00KerstvieringGeorganiseerd door de Comissie Bijzondere Diensten
25 december9.30br. J. TroxEerste Kerstdag
29 december9.30ds. C.P. Kleingeld