Vrije Gereformeerde Kerk Wolvega

Preekrooster


3 november9.30br. B. de RuiterMaaltijd des Heren
10 november10.00Bijzondere dienstGeorganiseerd door de Commissie Bijzondere Diensten.
In het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid mag u
een briefje inleveren met daarop waarvoor u het afgelopen
jaar dankbaar bent geweest.
Muzikale medewerking wordt verleend door een band
en spreker is br.G. van Valen.
17 november9.30ds. R. Tulner
24 november9.30br. D. Plantinga
1 december9.30ds. J. StormsMaaltijd des Heren
8 december9.30ds. J. Trommel
15 december9.30ds. J. Schaeffer
22 decemberBijzondere dienstGeorganiseerd door de Comissie Bijzondere Diensten
25 december9.30br. J. TroxEerste Kerstdag
29 december9.30ds. C.P. Kleingeld