Vrije Gereformeerde Kerk Wolvega


Cursus ‘De basis van gebedsministry’ in Noordwolde.

In samenwerking met New Wine organiseert Unite in Christ de nieuwe gebedscursus: ‘De basis van gebedsministry’. New Wine beschrijft het als volgt: “Bij gebedsministry bidden we met elkaar op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest, in het vertrouwen dat God ons wil aanraken en vernieuwen door zijn Geest.”


Het mooie van gebed is dat iedereen kan bidden. We hoeven het niet ingewikkeld te maken. We gaan eenvoudig samen naar de Heer, we wachten op de werking van Gods Geest en vertrouwen op zijn levende Woord. Waarom dan toch een stevige training? Omdat we mogen groeien in inzicht in het Koninkrijk en onze roeping, in autoriteit, kracht en vrijmoedigheid en we gebedsministry pastoraal zorgvuldig willen doen.


Hoe ziet een ministrycursus eruit?

In deze module ‘De basis van gebedsministry’ wordt in vrijdagavond en een zaterdag de basis gelegd ten aanzien van het ministry gebed. De cursusdag bestaat uit twee blokken met aanbidding, een korte inleiding waarin de lesstof wordt samengevat (30 minuten) ruime tijd voor oefening: de nadruk ligt op het beoefenen (60 – 90 minuten). De vrijdagavond kent 1 blok.Voor wie?

Ieder die graag iets wil betekenen in de gebedsbediening tijdens Pinksterfeest316 Wolvega en daarnaast voor hen die wil leren en groeien op het gebied van gebed met en voor anderen is van harte uitgenodigd zich op te geven voor de cursus. Welke (kerkelijke) achtergrond u ook hebt, u bent van harte welkom. Bij de ministrycursus gaan we ervanuit dat deelnemers al enigszins bekend zijn met het denken vanuit het Koninkrijk van God en in hun eigen gebedsleven vertrouwd zijn met luisterend bidden.


Wanneer en waar?

Vrijdag 13 mei 2022 19.30 u- 22.00 u, in Geref. Kerk, Dwarsvaartweg 1, 8391 MH, Noordwolde

Zaterdag 14 mei 2022 9.30u – 15.45u, ook in Noordwolde

Kosten:

De kosten zijn € 30,-. Dit is inclusief materiaal en koffie, thee, fris en soep (voor de lunch vragen we u om zelf brood mee te nemen). Mocht het bedrag een probleem zijn, geef dit dan even aan, er valt altijd iets te regelen. Het bedrag mag overgemaakt worden ovm ministrycursus Wolvega op rekening van Stichting Unite in Christ, NL92RABO0140291342.


Voorbereiding?

Geef je op voor 1 mei, want dan zal er studiemateriaal ter voorbereiding op de cursus worden toegestuurd. De lesstof die hoort bij de drie sessies. Het is fijn als je deze lesstof gelezen hebt zodat je in bepaald opzicht vertrouwd raakt met het onderwerp dat besproken gaat worden. Je hebt dan nog voldoende tijd om je voor te bereiden.


Opgave en contact:

Per mail: info@uniteinchrist.nl Vermeld bij de aanmelding:

uw naam

uw kerkelijk gemeente

uw adres en postcode

Natuurlijk kan u ook via dit mailadres meer informatie inwinnen, via Jan de Jong tel 0612494420 of

Jan Huizenga vanuit New Wine: tel. 0642877518.


Groeten Stichting Unite in Christ